Home » חינוך משפטי » חשבונות מוגבלים – מה זה אומר ומהן ההשלכות?

חשבונות מוגבלים – מה זה אומר ומהן ההשלכות?

חשבון מוגבל הוא חשבון שבו חזרו 10 שיקים בשנה האחרונה בחשבון מסוים, כאשר בין השיק הראשון לאחרון יש הפרש של 15 ימים לפחות. ההגבלה בחשבון נוצרת אוטומטית כך שגם הבנק לא יכול לבטל את ההגבלה, לפחות לא במסגרת שירותים רגילים שמקבלים מהסניף. ההגבלה בחשבון תקפה למשך 12 חודשים מרגע ההגבלה, היא תסמן אתכם בחשבון ובבנק ישראל "כלקוח מוגבל" וההגבלה תהיה אף קשה יותר כשיתבשר לכם שלא תוכלו להשתמש בכרטיסי אשראי, שיקים וכן גם תבוטל לכם המסגרת בחשבון כמובן. 

מהן ההשלכות של חשבון מוגבל ומדוע לא כדאי להגיע לזה?

הדבר אולי הקשר ביותר הן לא רק ההשלכות המיידיות על הגבלת החשבון שלכם לשנה הקרובה אלא גם השלכות עתידיות.  לפחות למשך כמה שנים תצטרכו לסחוב ולסבול את הסימון הזה של חשבון מוגבל, מה שעשוי להקשות עליכם במגוון דברים בהמשך.

  • סימון בחשבון – הסימון של חשבון מוגבל יופיע בבנק ישראל במשך 7 שנים, במשך 3 שנים בדירוגי האשראי השונים שחברות האשראי והבנקים שמסתמכים עליהם ומי יודע כמה זמן בחשבון בו הוגבל לכם החשבון. הסימון לא רק מקטלג אתכם כלקוחות בעייתיים אלא גם יפגע בדירוג האשראי שלכם ויקשה עליכם לקבל אשראי או אפילו כרטיס אשראי גם לאחר שנת ההגבלה.
  • תשלומים וריביות – החשבון הוגבל וזה אומר שהוראות הקבע, השיקים והורדות האשראי שהתחייבתם להם ואמורים לרדת בחשבון ייחסמו אוטומטית אבל לא יבוטלו. זה אומר שהם ימשיכו לרדת ולחזור באופן אוטומטי מה שיגרור סימונים נוספים, יגרור עמלות וריביות של אין כיסוי מספיק ועמלות טיפול של הנהלת החשבונות של החברות להן נתתם את השיקים וכמובן גם צריך לשאת בתשלומים עצמם שחזרו.
  • עשוי לפגוע במישורים אחרים בחיים – כאמור החשבון הוגבל וזה יגרור גם את חסימת האשראי שלכם. לא משנה אם אתם לקוחות פרטיים או עסקיים סביר להניח שזה יפגע לכם בהוראות הקבע ובשימושים השונים באשראי. זו רק דוגמה אחת כמובן.

למה הבנק לא שולח לנו התראה לפני הגבלת החשבון?

על פי החוק היבש הבנק צריך לשלוח לכם התראה על כך שחזרו 5 שיקים בחשבון שלכם ובכך אתם נזהרים לפני הגבלת החשבון. ההודעה יכולה להיות גם בSMS או בדואר וחשוב לציין גם אם הבנק יוכיח ששלח את ההודעה אז גם אם תעידו שלא קיבלתם את ההודעה מכל סיבה שהיא זה עדיין לא ימנע את ההגבלה בחשבון במידה ויחזרו 10 שיקים. לעתים גם ישנם מקרים בהם הבנק לא יספיק להתריע בפניכם כמו למשל אם חזרו 4 שיקים בחודש X למשל ואז באותו יום בחודש שאחרי חזרו 6 שיקים הרי שהחשבון יוגבל באופן אוטומטי מבלי שהבנק יספיק להתריע בפניכם.

האם ניתן להימנע מהגבלת החשבון בטרם יוגבל?

במקרים מסוימים ניתן למנוע את הגבלת החשבון בטרם יוגבל. התייעצו על כך עם עורך דין המתמחה בנושא חשבונות מוגבלים והתנהלות מול הבנקים.